Samenwerken aan veiligheid en gezondheid

Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de veiligheid en gezondheid en bestrijdt rampen en crises. Hiervoor bundelt de veiligheidsregio de krachten van de brandweer, GGD en 15 gemeenten van Mook en Middelaar tot Echt-Susteren. Duurzame verbindingen met inwoners, organisaties, bedrijven en andere overheden zijn basis voor samenwerking voor het bereiken van de doelen.

 

 

Actueel