Werken bij VRLN

Veiligheidsregio, GGD en Brandweer

De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie en Defensie zijn voorbeelden van samenwerkende partijen. Het werkgebied bestaat uit circa 515.000 inwoners in de regio Noord- en Midden-Limburg.
 

Veiligheidsregio Limburg-Noord als werkgever

Tevens is de Veiligheidsregio een werkgever voor personeel van de GGD Limburg-Noord, GHOR Limburg-Noord en de brandweer Limburg-Noord. Naast bijna 600 medewerkers in vaste dienst is vooral binnen de brandweerorganisatie een groot aantal vrijwilligers actief. De brandweer houdt zich bezig met het voorkomen en bestrijden van branden en het beperken van de gevolgen van een brand. De GGD bevindt zich op het snijvlak van de gezondheidszorg en de overheid. Kernactiviteit van de GGD is het bevorderen van de gezondheid, met name door het tegengaan en vroegtijdig opsporen van ziekten (preventie). De coördinatie bij de inzet van geneeskundige diensten wordt opgepakt door de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio).

Een breed scala aan vakgebieden bevinden zich binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hierdoor zorgt de Veiligheidsregio altijd voor een levendig, inspirerend en uitdagend werkveld!

 

Vacatures en solliciteren

Alle openstaande vacatures staan op Banenplein Limburg.


17-19 Adviseur Gevaarlijke Stoffenpdf

17-28 teamcoördinator gebouwenbeheerpdf

 


Wij zijn altijd op zoek naar brandweervrijwilligers:

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Baarlopdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Bergenpdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Echtpdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Genneppdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Grathempdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Horstpdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Kesselpdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Lommpdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Lottumpdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Montfortpdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Mookpdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Panningenpdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Susterenpdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Thornpdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Venlopdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Venraypdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Wessempdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Roermondpdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Reuverpdf

Vacature brandweervrijwilliger kazerne Stevensweertpdf