Digitoegankelijkheid

Veiligheidsregio Limburg-Noord wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Overheidsinstanties zijn verplicht om de toegankelijkheid van websites te optimaliseren op basis van de eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese standaard EN 301 549. Dit staat gelijk aan WCAG 2.1, niveau A en AA.

Toegankelijkheidsverklaring


  • Deel deze pagina: