Algemeen bestuur stelt begroting 2022 vast

13 juli 2021 - 17:00

Vrijdag 9 juli heeft het algemeen bestuur de begroting 2022 vastgesteld. Tijdens de vergadering hadden de gemeenten aandacht voor een aantal belangrijke brandweerzaken, zoals 2e loopbaanbeleid van brandweerprofessionals, vrijwilligers beleid en nieuwbouw kazernes.

Voor de GGD is vooral belangrijk welke rol en taak de GGD pakt in de preventieve publieke gezondheidszorg samen met alle andere (zorg)partners die in deze zorg werkzaam zijn. Ook vragen gemeenten de veiligheidsregio de efficiëntie in de bedrijfsvoering nog verder te optimaliseren, bijvoorbeeld door meer gemeentelijke en/of regionale samenwerking en specialistische taken alleen tijdelijk in te huren of samen te werken met andere veiligheidsregio’s en GGD’en.

De 15 gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord zetten in het najaar in op een kerntakendiscussie voor alle onderdelen van de veiligheidsregio: brandweer, GGD, crisisbeheersing en bedrijfsvoering. Met als centrale vragen is Veiligheidsregio Limburg-Noord bezig met de juiste zaken en voert zij die taken kwalitatief goed uit.

Een bestuurlijke werkgroep organiseert gesprekken met raden en andere partners om antwoord op deze vragen te krijgen. De besproken onderwerpen hebben niet geleid tot een aangepaste begroting 2022 en deze is dan ook ongewijzigd vastgesteld.


  • Deel deze pagina: