Algemeen bestuur stelt vierjarig beleidsplan veiligheidsregio vast

10 juli 2020 - 12:34

Woensdag 8 juli heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord het beleidsplan 2020-2023 vastgesteld. Elke vier jaren is Veiligheidsregio Limburg-Noord bij wet verplicht een nieuw beleidsplan te maken. Het beleidsplan geeft de strategische kaders waarbinnen de  drie primaire processen Crisisbeheersing, Brandweer en GGD ruimte hebben om zich te ontwikkelen en in te spelen op de veranderende omgeving.

Sinds november 2019 hebben de gemeenten gelegenheid gehad te reageren op het plan. De titel van het beleidsplan 2020-2023 is 'Samen op weg naar de gezondste en veiligste regio'. Het plan geeft de ambities weer en beschrijft de stappen die de komende vier jaar worden gezet om de regio Limburg-Noord gezonder en veiliger te maken.

Ambitieuze stip op de horizon

De missie van de veiligheidsregio: ‘Veiligheidsregio Limburg-Noord wil de veiligste en gezondste regio zijn. Dit vraagt een permanente inspanning om onze regio veiliger en gezonder te maken’ is ambitieus. Natuurlijk realiseert het algemeen bestuur zich, dat 100% gezond en veilig onhaalbaar is en dat veel partijen samen deze beweging naar een gezondere en veiligere regio vormgeven.

Vier delen

Het beleidsplan bestaat uit vier delen: deel I Ambitie en Kaders, deel II Crisisbeheersing, deel III Brandweer en deel IV GGD. De ambities krijgen vorm binnen het gegeven begrotingskader. Het nieuwe beleidsplan volgt de beleidsplannen 'Koers en Beleid' (thema veiligheid)  en 'Aanjagen van gezondheidswinst' (thema gezondheid/GGD) op.


  • Deel deze pagina: