Brief Voorzitter Veiligheidsregio met uitnodiging voor evaluatie hoogwater

28 juli 2021 - 17:01
Actueel

De Veiligheidsregio wil graag van de inwoners in de Maasgemeenten weten hoe zij de afgelopen periode/dagen van hoogwater, de evacuatie en de communicatie hebben ervaren. In dit bericht de uitnodiging van de voorzitter van de veiligheidsregio om deel te nemen aan een onderzoek.

Geachte inwoner van regio Limburg-Noord,

Het hoogwater van de aflopen week in onze provincie is u waarschijnlijk niet ontgaan. Misschien heeft u zelf veel overlast gehad doordat u uw huis heeft moeten verlaten. Misschien heeft u schade aan uw huis, bedrijf of andere bezittingen door het hoge water. Dit is verschrikkelijk. Ik wil u dan ook een hart onder de riem steken.

Naast verslagenheid die ik zie bij zoveel inwoners van onze regio, besef ik ook dat dingen anders hadden kunnen lopen. Het treurige verloop in onze buurlanden stemt enorm dankbaar voor het harde werk van Rijkswaterstaat, onze hulpverleners, defensie, gemeentes en het waterschap. Maar ik ben vooral ook dankbaar voor alle inwoners die schouder aan schouder stonden om het water te keren.

Veiligheidsregio Limburg-Noord wil nu graag van u weten hoe u de afgelopen periode/dagen van hoogwater, de evacuatie en de communicatie heeft ervaren. Wij hebben de gezamenlijke plicht om uit te zoeken hoe wij ons in Limburg nog beter kunnen voorbereiden op rampen en crises zoals dit extreme hoogwater in onze rivieren en beken.

U helpt ons enorm met uw mening. U kunt deze geven door een vragenlijst in te vullen. Dat kan tot en met zondag 8 augustus 2021.
Met behulp van uw antwoorden kan onze veiligheidsregio de gezamenlijke aanpak in de toekomst nog verder verbeteren. Doet u mee? Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. 

Vul de vragenlijst in via: www.flycatcher.nl/overstroming

Bent u echt niet in de gelegenheid de vragenlijst via internet in te vullen, dan kunt u een papieren vragenlijst aanvragen bij onderzoeksbureau Flycatcher via 043 – 32 62 992. 

Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u bellen met 043 – 32 62 992 of mailen naar helpdesk@flycatcher.nl. 


Hartelijk bedankt voor uw hulp. 

Namens de burgemeesters van Noord- en Midden-Limburg,

Met vriendelijke groet,

A.S. Scholten
Voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord


  • Deel deze pagina: