Evaluatie natuurbrand De Meinweg door IFV

23 juni 2020 - 11:27

Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft het Instituut Fysieke Veiligheid gevraagd een evaluatie uit te voeren van de natuurbrand in Nationaal Park De Meinweg. Door de natuurbrand die van 20 tot en met 23 april woedde werd zo'n 200 hectare aan natuurgebied beschadigd. Vanwege de aanhoudende rook werden de inwoners van Herkenbosch geëvacueerd, wat door de coronamaatregelen een bijzondere uitdaging vormde voor alle hulpdiensten en betrokken overheidsorganisaties. Deze samenloop van omstandigheden zorgde voor een unieke situatie waar alle brandweereenheden en veiligheidspartners van kunnen leren.

Grootschalige natuurbrandbestrijding

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) wil deze natuurbrand zorgvuldig evalueren. Rikus van Santen, specialist crisisbeheersing: “De brand heeft meerdere dagen gewoed en er zijn talloze brandweereenheden uit Nederland en Duitsland bij de bestrijding betrokken geweest. Deze enorme inspanning vraagt om een verantwoording aan alle betrokkenen. Daarnaast zijn droogte, natuurbrand en de maatregelen rond COVID-19 thema’s die bij iedere veiligheidsregio spelen en zelfs op internationale schaal aandacht vragen. Het is daarom van belang de opgedane ervaringen door brandweer, crisisbeheersing en openbaar bestuur zo goed mogelijk te documenteren en beschikbaar te stellen, zodat ook anderen ervan kunnen leren.”

Evaluatie door lectoraat Crisisbeheersing

De VRLN heeft het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysiek Veiligheid (IFV) gevraagd deze zomer een evaluatie uit te voeren naar deze natuurbrand. Het lectoraat Crisisbeheersing ontwikkelt en deelt kennis en kunde op het brede terrein van de crisisbeheersing ten behoeve van bestuurders, hulpdiensten en gemeentelijke diensten, maar ook van al die andere partijen die ten tijde van een crisis een rol kunnen spelen (www.ifv.nl). Het doel van de evaluatie is om te leren. Wat gebeurde er en waarom verliep het zoals het gegaan is? De komende weken worden gesprekken gevoerd met verschillende operationeel en bestuurlijk betrokkenen. Allereerst worden de belangrijkste feiten en gebeurtenissen verzameld. Vervolgens wordt ingezoomd op specifieke thema’s zoals de bestrijding van de natuurbrand, de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse brandweer en de evacuatie van de inwoners in coronatijd. De resultaten van de evaluatie worden naar verwachting najaar 2020 gepubliceerd.

Ervaringen inwoners Herkenbosch onderdeel van onderzoek

Burgemeester Monique de Boer-Beerta: “De natuurbrand in Nationaal Park De Meinweg had een grote impact op de inwoners van Herkenbosch. Een evacuatie van een heel dorp in coronatijd. Het was voor de inwoners en voor alle betrokken organisaties een behoorlijke uitdaging. De ervaringen van onze inwoners zijn waardevol en bieden nieuwe inzichten. Samen met Veiligheidsregio Limburg-Noord hebben we daarom in mei een evaluatie onder de inwoners gehouden. Deze resultaten worden meegenomen in het onderzoek van het IFV. Het is belangrijk om te leren van deze unieke situatie en ik ben blij dat er besloten is om dit uitgebreide onderzoek uit te voeren.”


  • Deel deze pagina: