Nederland hoogrisicogebied: gevolgen voor grensverkeer Duitsland

06 april 2021 - 16:39
Actueel

De Duitse regering heeft Nederland vanaf vandaag aangewezen als hoogrisicogebied. Dit heeft consequenties voor het grensverkeer, met extra test- en aanmeldeisen.

Op landelijk niveau is de inreisverordening van toepassing. Deze stelt de volgende eisen aan reizigers vanuit hoogrisicogebieden:

  • Er geldt een aanmeldplicht vóór de reis naar Duitsland, door het invullen van het formulier op www.einreiseanmeldung.de. Uitzonderingen gelden voor onder andere een doorreis en verblijf tot 24 uur. Reizigers die regelmatig de grens passeren, hoeven slechts eens per week zich aan te melden.
  • Bij het inreizen geldt de verplichting om een negatief testresultaat, niet ouder dan 48 uur, bij zich te hebben. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing (zie hieronder). Let op: een GGD verstrekt geen Covid-vrij-verklaring.

Maatregelen in Noordrijn-Westfalen

De deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft ruimere bepalingen voor noodzakelijk grensverkeer ingevoerd. Specifieke categorieën grensgangers, zoals grenswerkers, -studenten en –scholieren, co-ouders etc. kunnen volstaan met het afnemen van twee tests per week. Ook krijgen zij de mogelijkheid dit te doen ná de grens in Duitsland, dus bijvoorbeeld op hun werklocatie of op school.

Grenscontroles

Duitsland zal geen grenscontroles instellen, maar in de grensregio steekproefsgewijs controleren. Wie geen negatief testbewijs bij zich heeft, zal niet worden teruggestuurd, maar kan een test afnemen bij een lokale gezondheidsambt. Wel kan een boete worden uitgedeeld.


  • Deel deze pagina: