Rampenbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020 - 2023

08 oktober 2020 - 13:29

Inleiding
In het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is de Maas als een dusdanig risicovol object aangeduid dat hiervoor een rampbestrijdingsplan opgesteld dient te worden.

Het huidige rampbestrijdingsplan diende conform de geldende procedure vervangen te worden. Aangezien de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ook haar planvorming voor de Maas moest vervangen, is besloten om samen met de veiligheidsregio Zuid-Limburg één gezamenlijk rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas op te stellen.

Rampbestrijdingsplan
Het rampbestrijdingsplan Hoogwater-Maas beschrijft de procedurele aanpak van de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Limburg-Zuid voor de verschillende hoogwater scenario’s die zich kunnen voordoen in de Maas.

Procedure
Ingevolge de Algemene wet Bestuursrecht legt de Veiligheidsregio het Concept-Rampbestrijdingsplan ter inzage bij uw gemeente en heeft u de mogelijkheid uw zienswijze kenbaar te maken.  Het document ligt voor 6 weken ter inzage vanaf vrijdag 9 oktober 2020.

Reacties kunnen schriftelijk worden ingediend:
Veiligheidsregio Limburg-Noord
t.a.v. Oranje Kolom
Nijmeegseweg 42
Postbus 11
5900 AA Venlo

of digitaal via:
oranjekolom@vrln.nl.


  • Deel deze pagina: