Resultaten onderzoek evacuatie natuurbrand Meinweg

07 juli 2020 - 18:50

Inwoners van Herkenbosch hadden graag eerder en sneller informatie gehad over de evacuatie. Dat blijkt uit het onderzoek dat Veiligheidsregio Limburg-Noord afgelopen maand op verzoek van de gemeente Roerdalen heeft uitgevoerd. In totaal deden 610 inwoners van Herkenbosch mee aan het onderzoek.

In Nationaal Park De Meinweg woedde van 20 tot en met 23 april een natuurbrand. Vanwege de aanhoudende rook werden de inwoners van Herkenbosch geëvacueerd, wat door de coronamaatregelen een bijzondere uitdaging vormde voor alle hulpdiensten en betrokken overheidsorganisaties.

Belangrijkste resultaten

Het belevingsonderzoek bracht in kaart hoe inwoners de evacuatie tijdens de natuurbrand hebben ervaren. Het blijkt dat veel inwoners geen evacuatie verwachtten en hier ook niet op waren voorbereid. Zij hadden graag eerder informatie ontvangen over een mogelijke evacuatie. Inwoners zijn in het algemeen tevreden over de noodopvang.

Inwoners die gebruik hebben gemaakt van het noodnummer, zijn tevreden over de manier waarop ze zijn geholpen. Ook zijn ze tevreden over de ontvangen informatie. Voor een toekomstige evacuatie is communicatie een belangrijk aandachtspunt: inwoners willen eerder en sneller informatie krijgen. Ook blijkt dat enkele inwoners geen NL-Alert hebben gekregen.

Samengevat zijn dit de belangrijkste resultaten van het belevingsonderzoek:

  • 59% had de evacuatie niet verwacht en 69% was hier niet op voorbereid;
  • 80% had liever eerder gehoord dat ze mogelijk moesten evacueren;
  • 76% vond dat de terugkeer naar huis goed verliep;
  • Respondenten zijn vooral op de hoogte gebleven via L1 radio.

Samenvatting belevingsonderzoek De Meinweg

Ervaringen inwoners onderdeel van bredere evaluatie

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) heeft het Instituut Fysiek Veiligheid (IFV) gevraagd een evaluatie uit te voeren naar deze natuurbrand. Rikus van Santen, specialist crisisbeheersing VRLN: “De ervaringen en tips van de inwoners van Herkenbosch over de evacuatie in ‘coronatijd’ zijn zeer waardevol. De resultaten van dit belevingsonderzoek worden meegenomen in het onderzoek van het IFV.” De resultaten van de evaluatie van het IFV worden naar verwachting najaar 2020 gepubliceerd.

Speciale uitzending OR6

Vanwege Corona kan er geen bijeenkomst worden georganiseerd voor de inwoners van Herkenbosch. Daarom is er op 7 juli is er een speciale uitzending op de lokale omroep OR6 over de natuurbrand. Daarin wordt teruggeblikt op de brand en de evacuatie. Ook komen de resultaten van het belevingsonderzoek, natuurbrandpreventie en natuurherstel aan bod.


  • Deel deze pagina: