Scholten doet opnieuw verslag aanpak coronacrisis

21 december 2020 - 11:00
Actueel

De bestrijding van de coronacrisis is tot 1 december opgepakt als een gecoördineerde aanpak van een crisis (GRIP 4). De voorzitter van een veiligheidsregio is bij een GRIP4 verplicht verslag te doen aan de raden van de gemeenten en aan de inwoners van de besluiten en de maatregelen die zijn genomen. In juli deed Antoin Scholten dit voor de eerste maanden van de crisis. Nu is dit verslag uitgebreid met de maanden tot 1 december.  

Symbolische GRIP4

Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is, is er door nieuwe wetgeving wat veranderd in verantwoordelijkheden. Niet meer de voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord Antoin Scholten, maar de individuele burgemeesters zijn vanaf 1 december verplicht verantwoording af te leggen aan hun raden. In de praktijk is er weinig veranderd. De burgemeester vinden het belangrijk om de coronacrisis in solidariteit te blijven bestrijden, zodat de inwoners van de ene gemeenten niet worden geconfronteerd met andere maatregelen dan die van een andere. Alle overlegstructuren zijn dan ook overheid gebleven en we spreken nu van een symbolische GRIP4.

Meer inspraak parlement

De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is per 1 december 2020 ingegaan voor, in ieder geval, drie maanden. Maatregelen worden niet langer op aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neergelegd in noodverordeningen. Als het kabinet maatregelen voorstelt om het coronavirus te bestrijden, moeten die worden omschreven in een ministeriële regeling. Deze regeling wordt vervolgens voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dat geeft het parlement de gelegenheid om de voorgestelde maatregelen goed te bestuderen en daarover debat te voeren met de betrokken ministers. Ook zijn per 1 december twee uitvoeringsregelingen ‘tijdelijke regeling maatregelen covid-19’en de ‘regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19’ in werking getreden. De uitvoeringsregelingen vervangen de aanwijzingen van de minister en komen in de plaats van de noodverordeningen. De noodverordening is dan ook ingetrokken.

Opbouw verslag

Het digitale verslag is opgebouwd uit de volgende drie delen: samenvatting van de relevante cijfers en grafieken, een tijdslijn met een verhalende tekst, besluiten van het regionaal beleidsteam en de aanwijzingen van de minister en een korte impressie van de vragen, bezwaren en gerechtelijke procedures op de noodverordening.


Dit verslag ligt nu voor aan de raden van de vijftien gemeenten in Limburg-Noord.


  • Deel deze pagina: