Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Limburg-Noord opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over deze thema’s? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de bestuurscommissies GGD en Veiligheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering hier gepubliceerd.

Vergaderstukken

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Geplande vergadering van het algemeen bestuur: 16 december om 13.00 uur

Vergaderstukken Bestuurscommissie Veiligheid

Geplande vergadering van de bestuurscommissie veiligheid: Momenteel zijn er geen nieuwe vergaderingen gepland.

Vergaderstukken Bestuurscommissie GGD

Geplande vergadering van de bestuurscommissie GGD: 24 juni 2020

Publicaties

De belangrijkste publicaties van de VRLN, zoals de koers en het beleid, de begroting, het risicoprofiel en het crisisplan zijn hier gepubliceerd. Het algemeen bestuur stelt deze documenten vast. Ook Noodverordeningen, verordeningen of aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, een bestuurscommissie of beleidsteam bij een GRIP-opschaling. Daarnaast vind je hier ook documenten met meer informatie over de organisatie.

Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
PDF bestands pictogram VRLN_jaarverslag_2020.pdf 15-01-2021 pdf 254,97 KB
PDF bestands pictogram Verantwoordingsverslag Coronavirus december.pdf 21-12-2020 pdf 106,32 KB
PDF bestands pictogram Samenvatting belevingsonderzoek De Meinweg.pdf 03-11-2020 pdf 168,76 KB
PDF bestands pictogram Rapportage NBO De Meinweg 2020.pdf 03-11-2020 pdf 8.541,54 KB
PDF bestands pictogram IFV_Natuurbrand in De Meinweg en de evacuatie van Herkenbosch.pdf 03-11-2020 pdf 2.207,79 KB
PDF bestands pictogram Verantwoordingsverslag Coronavirus.pdf 31-07-2020 pdf 117,89 KB
PDF bestands pictogram VRLN Beleidsplan 2020 2023.pdf 10-07-2020 pdf 176,11 KB
PDF bestands pictogram Provinciaal Risicoprofiel Limburg (publ 05062019).pdf 20-05-2020 pdf 1.366,77 KB
PDF bestands pictogram Bijlagen Provinciaal Risicoprofiel Limburg (publ 05062020).pdf 20-05-2020 pdf 1.444,22 KB
PDF bestands pictogram Regionaal crisisplan VRLN 2018 (publ 24042018).pdf 20-05-2020 pdf 1.504,79 KB
PDF bestands pictogram Jaarverantwoording 2018 (publ 05072019).pdf 20-05-2020 pdf 1.037,75 KB
PDF bestands pictogram Factsheet begroting 2020 (publ 05072019).pdf 20-05-2020 pdf 1.057,43 KB
PDF bestands pictogram Koers en Beleid VRLN 2016-2019 (publ 30092016).pdf 20-05-2020 pdf 1.109,19 KB
PDF bestands pictogram Verordening Bestuurscommissie Veiligheid (publ 30092016).pdf 20-05-2020 pdf 187,18 KB
PDF bestands pictogram Mandatenschema (publ 06012020).pdf 20-05-2020 pdf 249,82 KB
PDF bestands pictogram Begroting 2020 definitief (publ 05072019).pdf 20-05-2020 pdf 918,49 KB
PDF bestands pictogram Factsheet begroting 2019 (publ 06072018).pdf 20-05-2020 pdf 135,02 KB
PDF bestands pictogram Verordening Bestuurscommissie GGD 2016 (publ 28092016).pdf 20-05-2020 pdf 185,93 KB
PDF bestands pictogram Mandaatverordening VRLN april 2016 (publ 30092016).pdf 20-05-2020 pdf 89,13 KB
PDF bestands pictogram Gemeenschappelijke Regeling VRLN per_1april_2016 (publ 28092016).pdf 20-05-2020 pdf 126,07 KB
Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
DOCX bestands pictogram Intrekking Noodverordening COVID19 18 november 2020.docx 01-12-2020 docx 55,40 KB
DOCX bestands pictogram Noodverordening COVID19 update 18 november 2020.docx 23-11-2020 docx 91,64 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening COVID19 update 8 november 2020.pdf 09-11-2020 pdf 296,15 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening COVID19 update 4 november 2020.pdf 06-11-2020 pdf 229,05 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening COVID19 update 22 oktober 2020.pdf 23-10-2020 pdf 285,40 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening COVID19 update 15 oktober 2020.pdf 15-10-2020 pdf 281,56 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening update 30 september 2020.pdf 01-10-2020 pdf 276,35 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening update 18 sept 2020.pdf 18-09-2020 pdf 166,04 KB
PDF bestands pictogram Mandaat artikel 35 lid 1 Wpg bevoegdheden noodverordening COVID-19 8 april.pdf 28-08-2020 pdf 59,93 KB
PDF bestands pictogram Mandaat handhavingsmaatregelen noodverordening COVID-19 - 2 april 2020.pdf 28-08-2020 pdf 61,55 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzing commissie voor behandeling bezwaren COVID-19 VRLN.pdf 28-08-2020 pdf 56,79 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening update 10 augustus 2020.pdf 11-08-2020 pdf 369,29 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit Roermond Cruijff Court Olieslagersstraat 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 192,03 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit Roermond Skatepark Achilleslaan 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 129,48 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit Roermond Skatepark Geuljanslaan 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 70,66 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit Roermond Sportkooi Antillenstraat 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 132,80 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit gebieden Roermond 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 190,91 KB
PDF bestands pictogram Intrekken aanwijzingsbesluit Baexem 30 juni 2020.pdf 10-07-2020 pdf 128,56 KB
PDF bestands pictogram Intrekken aanwijzingsbesluiten Roermond 15 juni 2020.pdf 10-07-2020 pdf 50,46 KB
PDF bestands pictogram Intrekken aanwijzingsbesluit Mookerplas 29 mei 2020.pdf 10-07-2020 pdf 75,66 KB

  • Deel deze pagina: