Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Limburg-Noord opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over deze thema’s? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de bestuurscommissies GGD en Veiligheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering hier gepubliceerd.

Vergaderstukken

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Vergaderstukken Bestuurscommissie Veiligheid

Vergaderstukken Bestuurscommissie GGD

Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN agendabundel reguliere vergadering BC GGD dd 30032022 pdf 6.031,26 KB 21-03-2022
VRLN_agendabundel_reguliere_vergadering_BC_GGD_dd_09022022.pdf pdf 477,40 KB 02-02-2022

Publicaties

De belangrijkste publicaties van de VRLN, zoals de koers en het beleid, de begroting, het risicoprofiel en het crisisplan zijn hier gepubliceerd. Het algemeen bestuur stelt deze documenten vast. Ook Noodverordeningen, verordeningen of aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, een bestuurscommissie of beleidsteam bij een GRIP-opschaling. Daarnaast vind je hier ook WOB-/WOO- verzoeken en documenten met meer informatie over de organisatie.

Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN_Noodverordening_update_16_juni_2020.pdf pdf 215,05 KB 16-06-2020
VRLN_Noodverordening_update_15 juni_2020.pdf pdf 289,67 KB 12-06-2020
VRLN_Open_brief_Veiligheidsregio_Limburg-Noord.pdf pdf 349,61 KB 29-05-2020
VRLN_Noodverordening_update_1_juni_2020.pdf pdf 287,51 KB 29-05-2020
VRLN_Noodverordening_Corona_20_maart_2020.pdf pdf 353,33 KB 20-05-2020
VRLN_Noodverordening_13_mei_2020.pdf pdf 191,46 KB 14-05-2020
VRLN_Protocol_corona_en_sport.pdf pdf 59,68 KB 29-04-2020
VRLN_Noodverordening_verbod_ophouden_rampgebied_Nationaal_Park_De_Meinweg_23_april_2020.pdf pdf 142,02 KB 23-04-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Mookerplas_Bijlage_15_april_2020.pdf pdf 11.539,13 KB 16-04-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Mookerplas_15_april_2020.pdf pdf 190,67 KB 16-04-2020
VRLN_Aangescherpte_noodverordening_update_10_april_2020.pdf pdf 149,28 KB 13-04-2020
VRLN_Mandaat_Wet_publieke_gezondheid_bevoegdheden_noodverordening_COVID19_8_april_2020.pdf pdf 59,93 KB 10-04-2020
VRLN_Mandaat_handhavingsmaatregelen_noodverordening_COVID19_2_april_2020.pdf pdf 61,55 KB 04-04-2020
VRLN_Aangescherpte_noodverordening_29_april_2020.pdf pdf 170,46 KB 03-04-2020
VRLN_Aangescherpte_noodverordening_3_april_2020.pdf pdf 348,60 KB 03-04-2020
VRLN_Aangescherpte_Noodverordening_Corona_27_maart_2020.pdf pdf 722,78 KB 27-03-2020
VRLN_Noodverordening_aanwijzingsbesluit_18_maart_2020.pdf pdf 64,57 KB 20-03-2020
VRLN_Noodverordening_markten_20_maart_2020.pdf pdf 137,60 KB 20-03-2020
VRLN_Noodverordening_update_20_mei 2020.pdf pdf 179,39 KB
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
Woo-verzoek inzake datadiefstal CoronIT (deelbesluit 2) pdf 17.621,62 KB 07-07-2022
Woo-verzoek inzake datadiefstal CoronIT (deelbesluit 1) pdf 92.033,97 KB 01-06-2022
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN_rampenbestrijdingsplan_hoogwater_maas_2020-2023 pdf 688,92 KB 22-12-2020
VRLN_rampenbestijdingsplan_hoogwater_maas.pdf pdf 402,00 KB 09-10-2020
VRLN_rampbestrijdingsplan_inrichtingen_gevaarlijke_stoffen.pdf pdf 676,43 KB 11-07-2019
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
Bestuurlijk vergaderschema 2022 extern versie 18102021.xlsx pdf 53,81 KB 03-02-2022
VRLN_Mandatenschema.pdf pdf 200,43 KB 16-10-2020
VRLN_Organogram_2019.pdf pdf 549,70 KB 30-12-2019
VRLN_Vervangingsregeling_2019.pdf pdf 45,79 KB 24-04-2019
VRLN_Algemene_Inkoopvoorwaarden_2018.pdf pdf 296,19 KB 26-11-2018
VRLN_Inkoop_en_aanbestedingsbeleid_2018.pdf pdf 549,57 KB 15-06-2018
VRLN_algemene_leveringsvoorwaarden_2018.pdf pdf 198,31 KB 05-06-2018
VRLN_privacyverklaring.pdf pdf 215,69 KB 24-05-2018
VRLN_Privacybeleid.pdf pdf 300,93 KB 24-05-2018
VRLN_klachtenregeling.pdf pdf 81,90 KB 24-05-2018
VRLN_bezwarenregeling.pdf pdf 100,13 KB 24-05-2018

  • Deel deze pagina: