Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Limburg-Noord opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over deze thema’s? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de bestuurscommissies GGD en Veiligheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering hier gepubliceerd.

Vergaderstukken

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Vergaderstukken Bestuurscommissie Veiligheid

Vergaderstukken Bestuurscommissie GGD

Publicaties

De belangrijkste publicaties van de VRLN, zoals de koers en het beleid, de begroting, het risicoprofiel en het crisisplan zijn hier gepubliceerd. Het algemeen bestuur stelt deze documenten vast. Ook Noodverordeningen, verordeningen of aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, een bestuurscommissie of beleidsteam bij een GRIP-opschaling. Daarnaast vind je hier ook documenten met meer informatie over de organisatie.

Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN_Aangescherpte_noodverordening_29_april_2020.pdf pdf 170,46 KB 03-04-2020
VRLN_Aangescherpte_noodverordening_3_april_2020.pdf pdf 348,60 KB 03-04-2020
VRLN_Aangescherpte_Noodverordening_Corona_27_maart_2020.pdf pdf 722,78 KB 27-03-2020
VRLN_Aangescherpte_noodverordening_update_10_april_2020.pdf pdf 149,28 KB 13-04-2020
VRLN_Aanwijzing_commissie_voor_behandeling_bezwaren_COVID-19_VRLN.pdf pdf 56,79 KB 28-08-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_gebieden_Roermond_3_april_2020.pdf pdf 190,91 KB 10-07-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Leudal_22_april_2020.pdf pdf 161,17 KB 10-07-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Mookerplas_15_april_2020.pdf pdf 190,67 KB 16-04-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Mookerplas_Bijlage_15_april_2020.pdf pdf 11.539,13 KB 16-04-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Roermond_Cruijff_Court_Olieslagersstraat_3_april_2020.pdf pdf 192,03 KB 10-07-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Roermond_Skatepark_Achilleslaan_3_april_2020.pdf pdf 129,48 KB 10-07-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Roermond_Skatepark_Geuljanslaan_3_april_2020.pdf pdf 70,66 KB 10-07-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Roermond_Sportkooi_Antillenstraat_3_april_2020.pdf pdf 132,80 KB 10-07-2020
VRLN_intrekken_aanwijzingsbesluit_Baexem_30_juni_2020.pdf pdf 128,56 KB 10-07-2020
VRLN_Intrekken_aanwijzingsbesluit_Mookerplas_29_mei_2020.pdf pdf 75,66 KB 10-07-2020
VRLN_intrekken_aanwijzingsbesluiten_Roermond_15_juni_2020.pdf pdf 50,46 KB 10-07-2020
VRLN_Intrekking_Noodverordening_COVID19_18_november_2020.pdf pdf 135,43 KB 08-02-2021
VRLN_Mandaat_handhavingsmaatregelen_noodverordening_COVID19_2_april_2020.pdf pdf 61,55 KB 04-04-2020
VRLN_Mandaat_Wet_publieke_gezondheid_bevoegdheden_noodverordening_COVID19_8_april_2020.pdf pdf 59,93 KB 10-04-2020
VRLN_Noodverordening_13_mei_2020.pdf pdf 191,46 KB 14-05-2020
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN_rampbestrijdingsplan_inrichtingen_gevaarlijke_stoffen.pdf pdf 676,43 KB 11-07-2019
VRLN_rampenbestijdingsplan_hoogwater_maas.pdf pdf 402,00 KB 09-10-2020
VRLN_rampenbestrijdingsplan_hoogwater_maas_2020-2023 pdf 688,92 KB 22-12-2020
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
Bestuurlijk vergaderschema 2021 - versie 220720.pdf pdf 45,23 KB
VRLN_Algemene_Inkoopvoorwaarden_2018.pdf pdf 296,19 KB 26-11-2018
VRLN_algemene_leveringsvoorwaarden_2018.pdf pdf 198,31 KB 05-06-2018
VRLN_bezwarenregeling.pdf pdf 100,13 KB 24-05-2018
VRLN_Inkoop_en_aanbestedingsbeleid_2018.pdf pdf 549,57 KB 15-06-2018
VRLN_klachtenregeling.pdf pdf 81,90 KB 24-05-2018
VRLN_Mandatenschema.pdf pdf 200,43 KB 16-10-2020
VRLN_Organogram_2019.pdf pdf 549,70 KB 30-12-2019
VRLN_Privacybeleid.pdf pdf 300,93 KB 24-05-2018
VRLN_privacyverklaring.pdf pdf 215,69 KB 24-05-2018
VRLN_Vervangingsregeling_2019.pdf pdf 45,79 KB 24-04-2019

  • Deel deze pagina: