Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Limburg-Noord opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over deze thema’s? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de bestuurscommissies GGD en Veiligheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering hier gepubliceerd.

Vergaderstukken

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN_agendabundel_reguliere_vergadering_AB_VRLN_dd_26032021.pdf pdf 168,62 KB 03-06-2021
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN_Agendabundel_reguliere_vergadering_AB_VRLN_dd_12122019.pdf pdf 4.486,40 KB 05-12-2019
VRLN_Agendabundel_vergadering_AB_VRLN_dd_05072019.pdf pdf 8.379,90 KB 28-06-2019
VRLN_Nazending_amendement_1.pdf pdf 40,41 KB 05-07-2019
VRLN_Nazending_amendement_2.pdf pdf 38,31 KB 05-07-2019

Vergaderstukken Bestuurscommissie Veiligheid

Vergaderstukken Bestuurscommissie GGD

Publicaties

De belangrijkste publicaties van de VRLN, zoals de koers en het beleid, de begroting, het risicoprofiel en het crisisplan zijn hier gepubliceerd. Het algemeen bestuur stelt deze documenten vast. Ook Noodverordeningen, verordeningen of aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, een bestuurscommissie of beleidsteam bij een GRIP-opschaling. Daarnaast vind je hier ook documenten met meer informatie over de organisatie.

Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
Aangescherpte noodverordening 29 april 2020 (publ 30042020).pdf pdf 170,46 KB
Aangescherpte noodverordening 3 april 2020 (publ 03042020).pdf pdf 348,60 KB
Aangescherpte Noodverordening Corona 27 maart 2020 (publ 27032020).pdf pdf 722,78 KB
Aangescherpte noodverordening update 10 april 2020 (publ 13042020).pdf pdf 149,28 KB
Aanwijzing commissie voor behandeling bezwaren COVID-19 VRLN.pdf pdf 56,79 KB
Aanwijzingsbesluit gebieden Roermond 3 april 2020.pdf pdf 190,91 KB
Aanwijzingsbesluit Leudal 22 april 2020.pdf pdf 161,17 KB
Aanwijzingsbesluit Mookerplas 15 april 2020 (publ 16042020).pdf pdf 190,67 KB
Aanwijzingsbesluit Mookerplas Bijlage 15 april 2020 (publ 16042020).pdf pdf 11.539,13 KB
Aanwijzingsbesluit Roermond Cruijff Court Olieslagersstraat 3 april 2020.pdf pdf 192,03 KB
Aanwijzingsbesluit Roermond Skatepark Achilleslaan 3 april 2020.pdf pdf 129,48 KB
Aanwijzingsbesluit Roermond Skatepark Geuljanslaan 3 april 2020.pdf pdf 70,66 KB
Aanwijzingsbesluit Roermond Sportkooi Antillenstraat 3 april 2020.pdf pdf 132,80 KB
Intrekken aanwijzingsbesluit Baexem 30 juni 2020.pdf pdf 128,56 KB
Intrekken aanwijzingsbesluit Mookerplas 29 mei 2020.pdf pdf 75,66 KB
Intrekken aanwijzingsbesluiten Roermond 15 juni 2020.pdf pdf 50,46 KB
Noodverordening 13 mei 2020 (publ 14052020).pdf pdf 191,46 KB
Noodverordening aanwijzingsbesluit 18 maart 2020 (publ 20032020).pdf pdf 64,57 KB
Noodverordening Corona 20 maart (publ 20032020).pdf pdf 353,33 KB
Noodverordening markten 20 maart 2020 (publ 20032020).pdf pdf 137,60 KB
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
Bestuurlijk vergaderschema 2021 - versie 220720.pdf pdf 45,23 KB
VRLN_Algemene_Inkoopvoorwaarden_2018.pdf pdf 296,19 KB 26-11-2018
VRLN_algemene_leveringsvoorwaarden_2018.pdf pdf 198,31 KB 05-06-2018
VRLN_bezwarenregeling.pdf pdf 100,13 KB 24-05-2018
VRLN_Inkoop_en_aanbestedingsbeleid_2018.pdf pdf 549,57 KB 15-06-2018
VRLN_klachtenregeling.pdf pdf 81,90 KB 24-05-2018
VRLN_Mandatenschema.pdf pdf 200,43 KB 16-10-2020
VRLN_Organogram_2019.pdf pdf 549,70 KB 30-12-2019
VRLN_Privacybeleid.pdf pdf 300,93 KB 24-05-2018
VRLN_privacyverklaring.pdf pdf 215,69 KB 24-05-2018
VRLN_Vervangingsregeling_2019.pdf pdf 45,79 KB 24-04-2019

  • Deel deze pagina: