Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Limburg-Noord opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over deze thema’s? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de bestuurscommissies GGD en Veiligheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering hier gepubliceerd.

Vergaderstukken

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Geplande vergadering van het algemeen bestuur: 8 juli om 9.30 uur

Vergaderstukken Bestuurscommissie Veiligheid

Geplande vergadering van de bestuurscommissie veiligheid: Momenteel zijn er geen nieuwe vergaderingen gepland.

Vergaderstukken Bestuurscommissie GGD

Geplande vergadering van de bestuurscommissie GGD: 24 juni 2020

Publicaties

De belangrijkste publicaties van de VRLN, zoals de koers en het beleid, de begroting, het risicoprofiel en het crisisplan zijn hier gepubliceerd. Het algemeen bestuur stelt deze documenten vast. Ook Noodverordeningen, verordeningen of aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, een bestuurscommissie of beleidsteam bij een GRIP-opschaling. Daarnaast vind je hier ook documenten met meer informatie over de organisatie.

Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
PDF bestands pictogram Aangescherpte noodverordening 29 april 2020 (publ 30042020).pdf 20-05-2020 pdf 170,46 KB
PDF bestands pictogram Aangescherpte noodverordening 3 april 2020 (publ 03042020).pdf 20-05-2020 pdf 348,60 KB
PDF bestands pictogram Aangescherpte Noodverordening Corona 27 maart 2020 (publ 27032020).pdf 20-05-2020 pdf 722,78 KB
PDF bestands pictogram Aangescherpte noodverordening update 10 april 2020 (publ 13042020).pdf 20-05-2020 pdf 149,28 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzing commissie voor behandeling bezwaren COVID-19 VRLN.pdf 28-08-2020 pdf 56,79 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit gebieden Roermond 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 190,91 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit Leudal 22 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 161,17 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit Mookerplas 15 april 2020 (publ 16042020).pdf 20-05-2020 pdf 190,67 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit Mookerplas Bijlage 15 april 2020 (publ 16042020).pdf 20-05-2020 pdf 11.539,13 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit Roermond Cruijff Court Olieslagersstraat 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 192,03 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit Roermond Skatepark Achilleslaan 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 129,48 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit Roermond Skatepark Geuljanslaan 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 70,66 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit Roermond Sportkooi Antillenstraat 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 132,80 KB
PDF bestands pictogram Intrekken aanwijzingsbesluit Baexem 30 juni 2020.pdf 10-07-2020 pdf 128,56 KB
PDF bestands pictogram Intrekken aanwijzingsbesluit Mookerplas 29 mei 2020.pdf 10-07-2020 pdf 75,66 KB
PDF bestands pictogram Intrekken aanwijzingsbesluiten Roermond 15 juni 2020.pdf 10-07-2020 pdf 50,46 KB
PDF bestands pictogram Mandaat artikel 35 lid 1 Wpg bevoegdheden noodverordening COVID-19 8 april.pdf 28-08-2020 pdf 59,93 KB
PDF bestands pictogram Mandaat handhavingsmaatregelen noodverordening COVID-19 - 2 april 2020.pdf 28-08-2020 pdf 61,55 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening 13 mei 2020 (publ 14052020).pdf 20-05-2020 pdf 191,46 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening aanwijzingsbesluit 18 maart 2020 (publ 20032020).pdf 20-05-2020 pdf 64,57 KB

  • Deel deze pagina: