Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Limburg-Noord opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over deze thema’s? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de bestuurscommissies GGD en Veiligheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering hier gepubliceerd.

Vergaderstukken

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Vergaderstukken Bestuurscommissie Veiligheid

Vergaderstukken Bestuurscommissie GGD

Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN agendabundel reguliere vergadering BC GGD dd 30032022 pdf 6.031,26 KB 21-03-2022
VRLN_agendabundel_reguliere_vergadering_BC_GGD_dd_09022022.pdf pdf 477,40 KB 02-02-2022

Publicaties

De belangrijkste publicaties van de VRLN, zoals de koers en het beleid, de begroting, het risicoprofiel en het crisisplan zijn hier gepubliceerd. Het algemeen bestuur stelt deze documenten vast. Ook Noodverordeningen, verordeningen of aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, een bestuurscommissie of beleidsteam bij een GRIP-opschaling. Daarnaast vind je hier ook WOB-/WOO- verzoeken en documenten met meer informatie over de organisatie.

Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
Factsheet Begroting 2022.jpg jpg 1.662,44 KB 13-08-2021
GGD Visie 2030.pdf pdf 464,91 KB 21-07-2022
Leerevaluatie_Hoogwater_Maas_en_Roer_VR _Limburg_Noord_2021_Publieksversie.pdf pdf 2.804,61 KB 26-01-2022
Leerevaluatie_Hoogwater_Maas_en_Roer_VR_Limburg_Noord_2021.pdf pdf 1.561,11 KB 26-01-2022
VRLN_aanwijsbeleid_bedrijfsbrandweren_juni_2018 pdf 1.227,24 KB 03-12-2018
VRLN_Begroting_2020.pdf pdf 918,49 KB 05-07-2019
VRLN_Begroting_2021_vastgesteld_door_AB.pdf pdf 895,12 KB 08-07-2020
VRLN_Begroting_2022_vastgesteld_door_AB_09072021.pdf pdf 706,61 KB 17-07-2021
VRLN_Beleidsplan_2020_2023.pdf pdf 176,11 KB 10-07-2020
VRLN_Bijlagen_Provinciaal_Risicoprofiel_Limburg.pdf pdf 1.444,22 KB 05-06-2020
VRLN_Bouwsteen_veiligheid_omgevingsvisie_2020.pdf pdf 110,13 KB 18-02-2021
VRLN_Brandweer_Limburg-Noord_in_2030_versie_oktober_2020.pdf pdf 500,75 KB 30-10-2020
VRLN_Definitief_RBP_IGS_ generiek_deel_versie_2.5.pdf pdf 574,71 KB 26-08-2021
VRLN_Evaluatie_IFV_Natuurbrand_Meinweg_en_evacuatie_Herkenbosch_oktober_2020.pdf pdf 2.207,79 KB 31-10-2020
VRLN_Factsheet_begroting_2020.pdf pdf 1.057,43 KB 05-07-2019
VRLN_Gemeenschappelijke_Regeling_per_01042016.pdf pdf 126,07 KB 28-09-2016
VRLN_handhavingsbeleid_veiligheidsregios_Limburg_Industriele_Veiligheid_sept_2018.pdf pdf 792,02 KB 03-12-2018
VRLN_Jaarverantwoording_2019.pdf pdf 1.142,02 KB 08-07-2020
VRLN_Jaarverantwoording_vastgesteld_door_AB_09072021.pdf pdf 966,74 KB 13-07-2021
VRLN_jaarverslag_2020.pdf pdf 170,36 KB 15-01-2021
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN_Aangescherpte_noodverordening_29_april_2020.pdf pdf 170,46 KB 03-04-2020
VRLN_Aangescherpte_noodverordening_3_april_2020.pdf pdf 348,60 KB 03-04-2020
VRLN_Aangescherpte_Noodverordening_Corona_27_maart_2020.pdf pdf 722,78 KB 27-03-2020
VRLN_Aangescherpte_noodverordening_update_10_april_2020.pdf pdf 149,28 KB 13-04-2020
VRLN_Aanwijzing_commissie_voor_behandeling_bezwaren_COVID-19_VRLN.pdf pdf 56,79 KB 28-08-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_gebieden_Roermond_3_april_2020.pdf pdf 190,91 KB 10-07-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Leudal_22_april_2020.pdf pdf 161,17 KB 10-07-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Mookerplas_15_april_2020.pdf pdf 190,67 KB 16-04-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Mookerplas_Bijlage_15_april_2020.pdf pdf 11.539,13 KB 16-04-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Roermond_Cruijff_Court_Olieslagersstraat_3_april_2020.pdf pdf 192,03 KB 10-07-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Roermond_Skatepark_Achilleslaan_3_april_2020.pdf pdf 129,48 KB 10-07-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Roermond_Skatepark_Geuljanslaan_3_april_2020.pdf pdf 70,66 KB 10-07-2020
VRLN_Aanwijzingsbesluit_Roermond_Sportkooi_Antillenstraat_3_april_2020.pdf pdf 132,80 KB 10-07-2020
VRLN_intrekken_aanwijzingsbesluit_Baexem_30_juni_2020.pdf pdf 128,56 KB 10-07-2020
VRLN_Intrekken_aanwijzingsbesluit_Mookerplas_29_mei_2020.pdf pdf 75,66 KB 10-07-2020
VRLN_intrekken_aanwijzingsbesluiten_Roermond_15_juni_2020.pdf pdf 50,46 KB 10-07-2020
VRLN_Intrekking_Noodverordening_COVID19_18_november_2020.pdf pdf 135,43 KB 08-02-2021
VRLN_Mandaat_handhavingsmaatregelen_noodverordening_COVID19_2_april_2020.pdf pdf 61,55 KB 04-04-2020
VRLN_Mandaat_Wet_publieke_gezondheid_bevoegdheden_noodverordening_COVID19_8_april_2020.pdf pdf 59,93 KB 10-04-2020
VRLN_Noodverordening_13_mei_2020.pdf pdf 191,46 KB 14-05-2020
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
Woo-verzoek inzake datadiefstal CoronIT (deelbesluit 1) pdf 92.033,97 KB 01-06-2022
Woo-verzoek inzake datadiefstal CoronIT (deelbesluit 2) pdf 17.621,62 KB 07-07-2022
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN_rampbestrijdingsplan_inrichtingen_gevaarlijke_stoffen.pdf pdf 676,43 KB 11-07-2019
VRLN_rampenbestijdingsplan_hoogwater_maas.pdf pdf 402,00 KB 09-10-2020
VRLN_rampenbestrijdingsplan_hoogwater_maas_2020-2023 pdf 688,92 KB 22-12-2020
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
Bestuurlijk vergaderschema 2022 extern versie 18102021.xlsx pdf 53,81 KB 03-02-2022
VRLN_Algemene_Inkoopvoorwaarden_2018.pdf pdf 296,19 KB 26-11-2018
VRLN_algemene_leveringsvoorwaarden_2018.pdf pdf 198,31 KB 05-06-2018
VRLN_bezwarenregeling.pdf pdf 100,13 KB 24-05-2018
VRLN_Inkoop_en_aanbestedingsbeleid_2018.pdf pdf 549,57 KB 15-06-2018
VRLN_klachtenregeling.pdf pdf 81,90 KB 24-05-2018
VRLN_Mandatenschema.pdf pdf 200,43 KB 16-10-2020
VRLN_Organogram_2019.pdf pdf 549,70 KB 30-12-2019
VRLN_Privacybeleid.pdf pdf 300,93 KB 24-05-2018
VRLN_privacyverklaring.pdf pdf 215,69 KB 24-05-2018
VRLN_Vervangingsregeling_2019.pdf pdf 45,79 KB 24-04-2019

  • Deel deze pagina: