Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Limburg-Noord opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over deze thema’s? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de bestuurscommissies GGD en Veiligheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering hier gepubliceerd.

Vergaderstukken

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Vergaderstukken Bestuurscommissie Veiligheid

Vergaderstukken Bestuurscommissie GGD

Publicaties

De belangrijkste publicaties van de VRLN, zoals de koers en het beleid, de begroting, het risicoprofiel en het crisisplan zijn hier gepubliceerd. Het algemeen bestuur stelt deze documenten vast. Ook Noodverordeningen, verordeningen of aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, een bestuurscommissie of beleidsteam bij een GRIP-opschaling. Daarnaast vind je hier ook documenten met meer informatie over de organisatie.

Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN_rampbestrijdingsplan_inrichtingen_gevaarlijke_stoffen.pdf pdf 676,43 KB 11-07-2019
VRLN_rampenbestijdingsplan_hoogwater_maas.pdf pdf 402,00 KB 09-10-2020
VRLN_rampenbestrijdingsplan_hoogwater_maas_2020-2023 pdf 688,92 KB 22-12-2020
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
Bestuurlijk vergaderschema 2021 - versie 220720.pdf pdf 45,23 KB
VRLN_Algemene_Inkoopvoorwaarden_2018.pdf pdf 296,19 KB 26-11-2018
VRLN_algemene_leveringsvoorwaarden_2018.pdf pdf 198,31 KB 05-06-2018
VRLN_bezwarenregeling.pdf pdf 100,13 KB 24-05-2018
VRLN_Inkoop_en_aanbestedingsbeleid_2018.pdf pdf 549,57 KB 15-06-2018
VRLN_klachtenregeling.pdf pdf 81,90 KB 24-05-2018
VRLN_Mandatenschema.pdf pdf 200,43 KB 16-10-2020
VRLN_Organogram_2019.pdf pdf 549,70 KB 30-12-2019
VRLN_Privacybeleid.pdf pdf 300,93 KB 24-05-2018
VRLN_privacyverklaring.pdf pdf 215,69 KB 24-05-2018
VRLN_Vervangingsregeling_2019.pdf pdf 45,79 KB 24-04-2019

  • Deel deze pagina: