Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Limburg-Noord opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over deze thema’s? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de bestuurscommissies GGD en Veiligheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering hier gepubliceerd.

Vergaderstukken

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Vergaderstukken Bestuurscommissie Veiligheid

Vergaderstukken Bestuurscommissie GGD

Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN_agendabundel_reguliere_vergadering_BC_GGD_dd_09022022.pdf pdf 477,40 KB 02-02-2022
VRLN agendabundel reguliere vergadering BC GGD dd 30032022 pdf 6.031,26 KB 21-03-2022

Publicaties

De belangrijkste publicaties van de VRLN, zoals de koers en het beleid, de begroting, het risicoprofiel en het crisisplan zijn hier gepubliceerd. Het algemeen bestuur stelt deze documenten vast. Ook Noodverordeningen, verordeningen of aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, een bestuurscommissie of beleidsteam bij een GRIP-opschaling. Daarnaast vind je hier ook WOB-/WOO- verzoeken en documenten met meer informatie over de organisatie.

Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN_Verordening_Bestuurscommissie_Veiligheid.pdf pdf 187,18 KB 30-09-2016
VRLN_Verordening_Bestuurscommissie_GGD_2016.pdf pdf 185,93 KB 28-09-2016
VRLN_Verantwoordingsverslag_Coronavirus_juli_2020.pdf pdf 115,76 KB 31-07-2020
VRLN_Verantwoordingsverslag_Coronavirus_december_2020.pdf pdf 115,78 KB 31-12-2020
VRLN_Standaardadvisering_EV_toxische_scenarios.pdf pdf 460,91 KB 03-08-2021
VRLN_Samenvatting_rapport_overstroming_juli_2021.pdf pdf 244,29 KB 19-10-2021
VRLN_Samenvatting_belevingsonderzoek_de_Meinweg_2020.pdf pdf 168,76 KB 31-05-2020
VRLN_Regionaal_modelbeleid_bluswater_en_bereikbaarheid_2017.pdf pdf 3.320,89 KB 05-04-2017
VRLN_Regionaal_crisisplan_2022.pdf pdf 1.488,42 KB 18-05-2022
VRLN_Rapportage_natuurbrandonderzoek_de_Meinweg_mei_2020.pdf pdf 8.541,54 KB 31-05-2020
VRLN_rapport_overstroming_juli_2021.pdf pdf 1.792,30 KB 19-10-2021
VRLN_Provinciaal_Risicoprofiel_Limburg.pdf pdf 1.366,77 KB 05-06-2020
VRLN_Manifest_Preventieve_Gezondheid_Limburg-Noord_juni_2021.pdf pdf 512,71 KB 30-08-2021
VRLN_Mandaatverordening_april_2016.pdf pdf 89,13 KB 30-09-2016
VRLN_jaarverslag_2021.pdf pdf 13.159,98 KB 17-02-2022
VRLN_jaarverslag_2020.pdf pdf 170,36 KB 15-01-2021
VRLN_Jaarverantwoording_vastgesteld_door_AB_09072021.pdf pdf 966,74 KB 13-07-2021
VRLN_Jaarverantwoording_2019.pdf pdf 1.142,02 KB 08-07-2020
VRLN_handhavingsbeleid_veiligheidsregios_Limburg_Industriele_Veiligheid_sept_2018.pdf pdf 792,02 KB 03-12-2018
VRLN_Gemeenschappelijke_Regeling_per_01042016.pdf pdf 126,07 KB 28-09-2016
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN_Protocol_corona_en_sport.pdf pdf 59,68 KB 29-04-2020
VRLN_Open_brief_Veiligheidsregio_Limburg-Noord.pdf pdf 349,61 KB 29-05-2020
VRLN_Noodverordening_verbod_ophouden_rampgebied_Nationaal_Park_De_Meinweg_23_april_2020.pdf pdf 142,02 KB 23-04-2020
VRLN_Noodverordening_update_30_september_2020.pdf pdf 276,35 KB 01-10-2021
VRLN_Noodverordening_update_20_mei 2020.pdf pdf 179,39 KB
VRLN_Noodverordening_update_18_september_2020.pdf pdf 166,04 KB 20-09-2020
VRLN_Noodverordening_update_16_juni_2020.pdf pdf 215,05 KB 16-06-2020
VRLN_Noodverordening_update_15 juni_2020.pdf pdf 289,67 KB 12-06-2020
VRLN_Noodverordening_update_10_augustus_2020.pdf pdf 369,29 KB 11-08-2020
VRLN_Noodverordening_update_1_juni_2020.pdf pdf 287,51 KB 29-05-2020
VRLN_Noodverordening_update_1_juli_2020.pdf pdf 226,37 KB 02-07-2020
VRLN_Noodverordening_markten_20_maart_2020.pdf pdf 137,60 KB 20-03-2020
VRLN_Noodverordening_COVID19_update_8_november_2020.pdf pdf 296,15 KB 10-11-2020
VRLN_Noodverordening_COVID19_update_4_november_2020.pdf pdf 229,05 KB 06-11-2020
VRLN_Noodverordening_COVID19_update_22_oktober_2020.pdf pdf 285,40 KB 23-10-2020
VRLN_Noodverordening_COVID19_update_18_november_2020.pdf pdf 297,79 KB 08-02-2021
VRLN_Noodverordening_COVID19_update_15_oktober_2020.pdf pdf 281,56 KB 15-10-2020
VRLN_Noodverordening_Corona_20_maart_2020.pdf pdf 353,33 KB 20-05-2020
VRLN_Noodverordening_aanwijzingsbesluit_18_maart_2020.pdf pdf 64,57 KB 20-03-2020
VRLN_Noodverordening_13_mei_2020.pdf pdf 191,46 KB 14-05-2020
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
Woo-verzoek inzake datadiefstal CoronIT (deelbesluit 2) pdf 17.621,62 KB 07-07-2022
Woo-verzoek inzake datadiefstal CoronIT (deelbesluit 1) pdf 92.033,97 KB 01-06-2022
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN_rampenbestrijdingsplan_hoogwater_maas_2020-2023 pdf 688,92 KB 22-12-2020
VRLN_rampenbestijdingsplan_hoogwater_maas.pdf pdf 402,00 KB 09-10-2020
VRLN_rampbestrijdingsplan_inrichtingen_gevaarlijke_stoffen.pdf pdf 676,43 KB 11-07-2019
Titel Bestand Grootte Publicatiedatum
VRLN_Vervangingsregeling_2019.pdf pdf 45,79 KB 24-04-2019
VRLN_privacyverklaring.pdf pdf 215,69 KB 24-05-2018
VRLN_Privacybeleid.pdf pdf 300,93 KB 24-05-2018
VRLN_Organogram_2019.pdf pdf 549,70 KB 30-12-2019
VRLN_Mandatenschema.pdf pdf 200,43 KB 16-10-2020
VRLN_klachtenregeling.pdf pdf 81,90 KB 24-05-2018
VRLN_Inkoop_en_aanbestedingsbeleid_2018.pdf pdf 549,57 KB 15-06-2018
VRLN_bezwarenregeling.pdf pdf 100,13 KB 24-05-2018
VRLN_algemene_leveringsvoorwaarden_2018.pdf pdf 198,31 KB 05-06-2018
VRLN_Algemene_Inkoopvoorwaarden_2018.pdf pdf 296,19 KB 26-11-2018
Bestuurlijk vergaderschema 2022 extern versie 18102021.xlsx pdf 53,81 KB 03-02-2022

  • Deel deze pagina: