Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Limburg-Noord opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over deze thema’s? Kijk dan regelmatig op deze pagina. 

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de bestuurscommissies GGD en Veiligheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering hier gepubliceerd.

Vergaderstukken

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Geplande vergadering van het algemeen bestuur: 8 juli om 9.30 uur

Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
PDF bestands pictogram Agendabundel reguliere vergadering AB VRLN dd 08072020.pdf 02-07-2020 pdf 6.855,58 KB

Vergaderstukken Bestuurscommissie Veiligheid

Geplande vergadering van de bestuurscommissie veiligheid: Momenteel zijn er geen nieuwe vergaderingen gepland.

Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
PDF bestands pictogram agendabundel_vergadering_bestuurscommissie_veiligheid_dd_07022020.pdf (publ 30012020).pdf 20-05-2020 pdf 342,28 KB

Vergaderstukken Bestuurscommissie GGD

Geplande vergadering van de bestuurscommissie GGD: 24 juni 2020

Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
PDF bestands pictogram agendabundel_vergadering_bc_ggd_regulier_dd_05022020.pdf (publ 28012020).pdf 20-05-2020 pdf 100,08 KB
PDF bestands pictogram Agendabundel reguliere vergadering BC GGD dd 24062020.pdf 22-06-2020 pdf 3.409,31 KB

Publicaties

De belangrijkste publicaties van de VRLN, zoals de koers en het beleid, de begroting, het risicoprofiel en het crisisplan zijn hier gepubliceerd. Het algemeen bestuur stelt deze documenten vast. Ook Noodverordeningen, verordeningen of aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, een bestuurscommissie of beleidsteam bij een GRIP-opschaling. Daarnaast vind je hier ook documenten met meer informatie over de organisatie.

Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
PDF bestands pictogram Protocol corona en sport (publ 29042020).pdf 20-05-2020 pdf 59,68 KB
PDF bestands pictogram Open brief Veiligheidsregio Limburg-Noord.pdf 29-05-2020 pdf 349,61 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening verbod ophouden rampgebied Nationaal Park De Meinweg 23 april 2020 (publ 23042020).pdf 20-05-2020 pdf 142,02 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening update 20 mei 2020.pdf 29-05-2020 pdf 179,39 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening update 16 juni 2020.pdf 16-06-2020 pdf 215,05 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening update 15 juni 2020.pdf 12-06-2020 pdf 289,67 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening update 1 juni 2020.pdf 29-05-2020 pdf 287,51 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening update 1 juli 2020.pdf 02-07-2020 pdf 226,37 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening markten 20 maart 2020 (publ 20032020).pdf 20-05-2020 pdf 137,60 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening Corona 20 maart (publ 20032020).pdf 20-05-2020 pdf 353,33 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening aanwijzingsbesluit 18 maart 2020 (publ 20032020).pdf 20-05-2020 pdf 64,57 KB
PDF bestands pictogram noodverordening 15 juli 2020.pdf 15-07-2020 pdf 142,08 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening 13 mei 2020 (publ 14052020).pdf 20-05-2020 pdf 191,46 KB
PDF bestands pictogram Intrekken aanwijzingsbesluiten Roermond 15 juni 2020.pdf 10-07-2020 pdf 50,46 KB
PDF bestands pictogram Intrekken aanwijzingsbesluit Mookerplas 29 mei 2020.pdf 10-07-2020 pdf 75,66 KB
PDF bestands pictogram Intrekken aanwijzingsbesluit Baexem 30 juni 2020.pdf 10-07-2020 pdf 128,56 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit Roermond Sportkooi Antillenstraat 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 132,80 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit Roermond Skatepark Geuljanslaan 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 70,66 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit Roermond Skatepark Achilleslaan 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 129,48 KB
PDF bestands pictogram Aanwijzingsbesluit Roermond Cruijff Court Olieslagersstraat 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 192,03 KB
Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
PDF bestands pictogram Rampbestrijdingsplan Inrichtingen Gevaarlijke Stoffen (RBP IGS) (publ 11072019).pdf 20-05-2020 pdf 676,43 KB

  • Deel deze pagina: