Coördinator Bevolkingszorg

Fulltime
Universitair

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is een jonge organisatie, groeiend vanuit een recente wet- en regelgeving (2010). Ons doel is een efficiënte en hoogwaardige organisatie te creëren van brandweerzorg, geneeskundige zorg en -hulpverlening en rampenbestrijding, vanuit één regionaal bestuurlijke regie. De organisatie fungeert als samenwerkende partij van én voor 15 gemeenten in de regio Limburg-Noord, bestaande uit ongeveer 515.000 inwoners.

VRLN is werkgever voor bijna 600 medewerkers in vaste dienst, zij zijn voornamelijk actief binnen de GGD, GHOR en de Brandweer. Daarnaast zijn er vooral binnen de brandweerorganisatie een groot aantal vrijwilligers actief.

Een breed scala aan vakgebieden bevindt zich binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hierdoor zorgt de organisatie altijd voor een levendig, inspirerend en uitdagend werkveld! Binnen VRLN wordt gewerkt met kerncompetenties, voor iedere functie geldt dat kandidaten flexibel, klantgericht, professioneel zijn en goed kunnen samenwerken.

Het Team Oranje Kolom zorgt samen met collega’s van de 15 gemeenten in de regio Limburg-Noord voor een professionele en evenwichtige uitvoering van de processen Bevolkingszorg. Samen met bijna 300 operationele functionarissen is er een borging van een goede uitvoering van alle gemeentelijke taken tijdens een crisis. Binnen alle werkzaamheden binnen de Oranje Kolom staat samenwerking met partners, zowel mono- als multidisciplinair, centraal.

Binnen de Oranje Kolom zijn wij per direct op zoek naar een

Coördinator Bevolkingszorg (1fte)

Op zoek naar een afwisselende baan? Altijd al willen werken op het snijvlak van veiligheid, crisisbeheersing en openbaar bestuur? En vind je het geen probleem als vandaag nog niet zeker is hoe je dag er morgen uitziet? Dan is deze coördinerende en strategische functie binnen de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio wellicht wat voor jou! Wij zoeken een flexibele, dynamische en energieke coördinator Bevolkingszorg die continue in verbinding is met de 15 gemeenten in onze regio. Een coördinator die snapt wat het belang van crisiscommunicatie is, zijn/haar hand niet omdraait voor een ‘to the point beleidsstuk’ en snel kan schakelen tussen niveaus, van gemeentesecretaris tot secretaresse. 

De gemeentelijke crisisorganisatie is binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord bovenlokaal georganiseerd. Het beheer van de Oranje Kolom valt onder leiding van de Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS), die met behulp van het Team Oranje Kolom en medewerkers van de 15 gemeenten nader vorm en inhoud geeft aan de doorontwikkeling van deze volwassen kolom.

De Coördinator Bevolkingszorg vervult binnen dit proces een coördinerende en strategische rol. Als meewerkend voorman/voorvrouw ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk door Team Oranje Kolom. Als directe adviseur voorzie je de Coördinerend Gemeentesecretaris van adviezen over de te bewandelen koers, zowel op het monodisciplinaire als op het multidisciplinaire vlak. Een deel van de koers wordt landelijk bepaald, mede op basis van jouw inbreng in het landelijk overleg coördinatoren bevolkingszorg (LOCB).

Samen met je collega’s binnen het Team Oranje Kolom zorg je bovendien voor ontwikkelingen binnen de crisisorganisatie Bevolkingszorg en richting de verschillende gemeenten en andere partners ben je het gezicht en aanspreekpunt van Team Oranje Kolom, dat wordt aangestuurd door de Coördinerend Gemeentesecretaris en gehuisvest is bij Veiligheidsregio Limburg Noord in Venlo. De werkzaamheden binnen het team worden verdeeld op basis van toegevoegde waarde. De coördinerende rol die je vervult ga je óf combineren met het taakveld Bevolkingszorg óf met het taakveld Crisiscommunicatie.

Inhoud van de functie

De Coördinator Bevolkingszorg (profiel Adviseur Bevolkingszorg A):

 • is de eerste adviseur van de CGS en is verantwoordelijk voor de adviezen richting het Algemeen Bestuur (burgemeesters) met betrekking tot Bevolkingszorg;
 • heeft de dagelijkse leiding over de leden van het Team Oranje Kolom, is vraagbaak, draagt zorg voor voortgang, bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van werkzaamheden en voert functioneringsgesprekken;
 • is aanspreekpunt namens en gezicht van de Oranje Kolom richting (de medewerkers van) de 15 gemeenten;
 • schrijft kwalitatief goede én begrijpelijke beleidsstukken;
 • doet voorstellen met betrekking tot het ontwikkelen of wijzigen van (nieuwe) instrumenten en beleid en adviseert over de consequenties van ontwikkelingen ten aanzien van het beleid op de middellange en korte termijn;
 • beoordeelt de effectiviteit en efficiency van bestaand beleid/bestaande plannen in relatie tot processen van crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invulling en uitvoering van de gemeentelijke processen/operationaliteit van crisisbeheersing en rampenbestrijding (zowel in mono- als in multidisciplinair verband);
 • levert een bijdrage in de regionale planvorming en preparatie;
 • neemt deel aan overleggen binnen de crisisbeheersing met de andere operationele partners/kolommen, en tevens aan relevante overleggen in landelijke gremia;
 • vervult een operationele rol (piket) binnen de gemeentelijke crisisorganisatie.

Wat wij vragen:

 • wo werk- en denkniveau (richting bestuurskunde/integrale veiligheid/juridisch);
 • kennis van of affiniteit met de gemeentelijke organisatie en werkprocessen;
 • affiniteit met/interesse in het domein van crisisbeheersing en rampenbestrijding;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • zelfstandige werkhouding;
 • leidinggevende capaciteiten;
 • kwaliteitsbewustheid;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit;

Wat wij bieden:

Een boeiende en afwisselende functie, waarbij het salaris gewaardeerd wordt op schaal 11 van de CAR/UWO (maximaal

€ 5.372,-- bij een volledig dienstverband). Tevens is sprake van interessante aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder een vrij besteedbaar persoonlijk budget, genaamd het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit persoonlijk budget geeft je meer flexibiliteit en maatwerkmogelijkheden.

Interesse?

Heb je interesse, zorg dan dat je sollicitatie met cv uiterlijk 8 september 2022 in ons bezit is. Klik op de knop "direct solliciteren" om te reageren. We zien bij je sollicitatie graag onderbouwd terug welke keuze je maakt voor wat betreft het taakveld (bevolkingszorg of crisiscommunicatie).

Meer informatie over de wervingsprocedure kun je inwinnen bij PersoneelEnOrganisatie@vrln.nl en voor meer informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Jacqueline Nijland, Coördinerend Gemeentesecretaris, te bereiken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Gennep, tel 0485-494285.

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 14 september 2022 in de avond waarna eventueel een tweede gesprek volgt op vrijdag 16 september 2022.  

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld!


 • Deel deze pagina: