Actuele informatie voor Limburg-Noord
Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina plaatsen wij informatie over het coronavirus in Limburg-Noord. We plaatsen geen up-to-date informatie over het aantal besmettingen in Limburg-Noord. Voor het actuele aantal besmettingen verwijzen we graag naar www.rivm.nl. Kijk voor meer informatie ook op de website van de GGD Noord-Limburg: www.ggdlimburgnoord.nl

Actuele informatie over het coronavirus in Limburg-Noord
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Wat doet de VRLN?

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is één van de 25 veiligheidsregio’s van ons land. Als veiligheidsregio spelen we onder andere een belangrijke rol in de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Limburg-Noord. Maar wat doen we dan precies als veiligheidsregio?

Wat doet Veiligheidsregio Limburg-Noord?
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Risico's in Limburg-Noord

Een grote brand, overstroming, ziektegolf of een terroristische aanslag: risico's die Limburg-Noord in haar greep kunnen houden. Welke veiligheidsrisico's zijn er nog meer? Wat doet de veiligheidsregio? En hoe kun jij je voorbereiden op het risico?

Risico's in Limburg-Noord

YSSELSTEYN, woensdag 20 januari 2021 - Vanochtend is even na 5:00 uur de brandweer opgeroepen voor een loodsbrand aan de Timmermannsweg in Ysselsteyn. Hierbij is niemand gewond geraakt. Vrijgekomen asbestdeeltjes liggen alleen op het perceel van de loods.

De loods betreft een oude champignonskwekerij, verdeeld in compartimenten die gehuurd worden voor de opslag van materialen. Er was niemand in het gebouw aanwezig. De eigenaar heeft de huurders in kennis gesteld.

Door het vuur zijn asbestdeeltjes vrijgekomen. Deze zijn alleen neergeslagen op het perceel van de loods. De gemeente is daarvan in kennis gesteld en ziet toe op het opruimen van het terrein.

De brand is ontstaan in het achterste gedeelte van de loods. Dit compartiment, waarin enkele auto's stonden, heeft flinke schade opgelopen. Hoe groot de schade van de overige compartimenten is, wordt samen met de Stichting Salvage geïnventariseerd. Deze stichting biedt hulp aan getroffenen bij brand-, water- of stormschade. Zij doen dit namens alle brandverzekeraars in Nederland.

Om 6:50 uur is het sein "brand meester" gegeven en is de brandweer gestart met nabluswerkzaamheden.

De oorzaak van de brand is onbekend.HORN – omstreeks 04.30 uur is de brandweer gewaarschuwd voor een brand in een pand gelegen aan de Rijksweg. Het pand dat leeg staat, is als verloren beschouwd. Twee belendende percelen, een pool- en snookerbar en een sporthal, zijn door ingrijpen van de brandweer, gespaard van de vlammen.
Er zijn rook- en roetdeeltjes in de nabije omgeving terechtgekomen maar vormen geen gevaar voor de volksgezondheid.

Bij aankomst van de brandweer blijkt de rookontwikkeling zodanig fors, dat men extra bluseenheden laat komen. In totaal vier blusvoertuigen, twee hoogwerkers en drie waterwagens (30.000 liter water). Ook een grootwatertransportunit om water uit een nabijgelegen vijver op te pompen, komt ter plaatse.

Enige tijd dreigt het vuur over te slaan naar de belendende percelen, maar dit is voorkomen.
Aangrenzend aan het brandende pand is een pool-en snookerbar en een sporthal gelegen. De bar heeft veel brand, rook- en waterschade opgelopen, de sporthal alleen rookschade.
De stichting "Salvage", die voor de verzekeraars werkt, is opgeroepen om de eigenaren bij te staan in de afhandeling van het incident.

Vanwege de vele rookontwikkeling richting de kern van Horn, is de directe nabijheid (woningen, en een appartementencomplex) ontruimd. De bewoners van een nabijgelegen zorgcomplex zijn niet geëvacueerd.
Inmiddels kunnen de bewoners weer terugkeren.
Rook- en roetdeeltjes, die in de nabije omgeving terecht zijn gekomen, kunnen door bewoners zelf worden opgeruimd en bij het restafval worden gedeponeerd. Wast men de handen daarna goed, dan is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Dit geldt ook voor eventuele groente- en fruitgewassen, goed spoelen met schoon water.

Het sein "brand meester" wordt omstreeks 08.30 uur gegeven. Het nablussen zal nog enige tijd duren. De brandweer zal in samenspraak met de gemeente en de politie bekijken wat er met het pand moet gebeuren. Er is gedeeltelijk instortingsgevaar en vormt een beletsel voor de nablussingswerkzaamheden en een eventueel onderzoek door de politie

Venlo - Omstreeks 11:20 uur is de brandweer gealarmeerd voor een gaslekkage op een bedrijventerrein aan de Rudolf Dieselweg. Bedrijven in de directe omgeving van het gaslek werden ontruimd. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Het gaslek is ontstaan doordat een auto een gasregelstation omver heeft gereden. Enexis heeft het gas ter plaatse afgesloten. De reparatiewerkzaamheden duren ongeveer anderhalf uur. Gedurende deze tijd zitten de bedrijven zonder gas.

Het laatste nieuws

Actueel

Publieksjaarverslag 2020 online

Het digitale publieksjaarverslag 2020 van Veiligheidsregio Limburg-Noord is online. Het jaarverslag geeft beeld van de werkzaamheden van de…

Lees verder

Coronavirus

Lees verder voor de laatste updates over het coronavirus.

Lees verder
Actueel

Rustige jaarwisseling in Limburg-Noord

De jaarwisseling in de regio Limburg-Noord is rustig verlopen. De diverse hulpdiensten, politie, ambulancezorg, brandweerzorg en medische…

Lees verder

Een nieuw rampbestrijdingsplan hoogwater Maas, tijdens een crisis

Veel inwoners van onze veiligheidsregio kennen wel iemand die het heeft meegemaakt: de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995. Duizenden…

Lees verder
Actueel

Scholten doet opnieuw verslag aanpak coronacrisis

Lees verder voor het digitale verslag

Lees verder
Actueel

Regie op natuurbrandbeheersing

De recente voorjaarsbranden in Limburgse natuurgebieden hebben aangetoond dat natuur- en bosbrandbeheersing bij de toenemende extreme…

Lees verder

Verkiezing beste overheidsorganisatie 2020: Geen kroon op finaleplek

Helaas is de finaleplek van Veiligheidsregio Limburg-Noord bij ‘De beste overheidsorganisaties van het jaar 2020’ niet bekroond met de…

Lees verder
Actueel

Evaluatie brand in De Meinweg

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) heeft het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in juni 2020 de…

Lees verder

Wat doet Veiligheidsregio Limburg-Noord?

Veiligheidsregio Limburg-Noord is erop gericht om inwoners en bezoekers van Limburg-Noord beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Wij zijn er voor jouw veiligheid. Die veiligheid beschermen we door risico’s in kaart te brengen en ons aan de hand daarvan voor te bereiden op mogelijke rampen en crises. Dat doen we echter niet alleen. Door samen te werken met onze partners, kunnen we tijdens en na een échte ramp of crisis zo effectief mogelijk optreden. Zo houden we Limburg-Noord veilig.

Meer informatie