Coronavirus

30 november 2020 - 11:53

Alles over het coronavirus (COVID-19): maatregelen vanuit het kabinet, wat je zelf kunt doen en waar je actuele informatie vindt.

Update 30 november: mondkapje verplicht vanaf 1 december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een mondkapje per 1 december verplicht in onder andere winkels, musea, restaurants, theaters en het onderwijs (basisschool uitgezonderd). Voor contactberoepen, zoals kapper en rijinstructeur, moeten zowel klant als professional een mondkapje dragen. In het OV was een mondkapje al verplicht, maar dit geldt nu ook in stations en bij bus- en tramhaltes. Iedereen van 13 jaar en ouder die geen mondkapje draagt, kan een boete van € 95 krijgen. Het verplicht dragen van een mondkapje geldt in eerste instantie voor drie maanden.

Een mondkapje moet neus en mond volledig bedekken en ontworpen zijn om verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn voor gebruik in de zorg, mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. Gebruik bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) is niet toegestaan omdat deze neus en mond niet volledig afdekt. Dat geldt ook voor een sjaal of bandana.

Publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens
De mondkapjesplicht geldt in alle openbare  binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van openbare binnenruimten zijn: winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Wanneer mensen aan tafel gaan in een restaurant of gaan zitten in een theaterzaal, mag het mondkapje af. Bij opstaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer op. In gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst, zoals kerken, moskeeën, tempels en synagogen, is een mondkapje niet verplicht.

Onderwijs
In het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als ze door het schoolgebouw lopen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Het dragen van een mondkapje hoeft niet wanneer een docent voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Contactberoepen en zorgverleners
Bij contactberoepen is anderhalve-meter-afstand houden praktisch niet mogelijk. Daarom is het dragen van een mondkapje verplicht bij bijvoorbeeld rijles, kapper en nagelstylist. Dit geldt voor de klant en voor de beoefenaar van het contactberoep. Zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten hoeven dat niet. Toch zal ook daar vaak worden gevraagd een mondkapje te dragen. Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben eigen regels ten aanzien van mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Patiënten, bezoekers en zorgverleners moeten deze volgen.

Uitzonderingen
De verplichting van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Politie en boa’s kunnen mensen vragen aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Mondkapjes zijn ook niet verplicht tijdens sporten, acteren, muzikale repetities of optredens en het geven van interviews op radio en tv.

Update 27 november: grensverkeer tussen Duitland (NRW), België en Nederland

Voor onze inwoners is een reisadvies opgesteld over het grensverkeer tussen Duitsland (deelstaat Nordrhein Westfalen), België en Duitsland. Er is een onderscheid gemaakt voor reizen korter dan 24 uur en reizen langer dan 24 uur.

Meer informatie.

Update 24 november: nieuwe noodverordening vanaf 18 november

De nieuwe noodverordening is op enkele aanpassingen na dezelfde als die van donderdag 22 oktober. Hiermee vervallen de tijdelijke extra maatregelen die golden tot donderdag 19 november.

Enkele aanpassingen zijn:
•    thuis mag je per dag maximaal 3 personen ontvangen;
•    buiten bestaan groepen uit maximaal 4 personen;
•    musea, theaters, zwembaden en pretparken zijn weer open;
•    sporten in groepslessen mag weer;
•    bij uitvaarten mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn;
•    sluiting van eet- en drinkgelegenheden geldt niet voor: hotelgasten die echt in het hotel overnachten, uitvaartcentra, zorginstellingen (voor patiënten, bewoners en hun bezoekers) en locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen;
•    afhaal is mogelijk in dierenparken en pretparken.

Update 19 november: winkelen op Black Friday en de feestdagen

Winkelen op Black Friday en voor de feestdagen? Doe het slim.
Burgemeesters van Veiligheidsregio Limburg-Noord roepen bewoners op slim te winkelen tijdens Black Friday en voor feestdagen. Dat voorkomt dat besmettingen weer oplopen, net nu ze aan het dalen zijn. Slim is: boodschappen alleen én dicht bij huis doen. Probeer ze zoveel mogelijk te spreiden over de week. Hou bij winkelen anderhalve-meter-afstand en draag een mondkapje. Bij ziekte: blijf thuis en bestel online. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Update 16 november: opening teststraat Weerterland

Iedereen met corona-gerelateerde klachten kan zich laten testen bij één van de testlocaties van de GGD. In regio Limburg-Noord was al een testlocatie in Venlo. Op 2 november is ook een testlocatie geopend in Roermond en vanaf vandaag komt daar een derde testlocatie bij, aan de Fahrenheitstraat in Weert. Deze teststraat is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen GGD Limburg-Noord, SJG Weert, zorgorganisatie Stichting Land van Horne en uiteraard de gemeenten Weert en Nederweert. Vandaar de naam ‘Weerterland’.

Alle organisaties zijn ontzettend trots dat het is gelukt om samen in zo’n kort tijdbestek een nieuwe teststraat neer te zetten en de deadline te halen. Brenda Pieters deelprojectleider testen  van de GGD: “Ook hier zie je dat samenwerking je verder brengt. Alle partijen hebben hun uiterste best gedaan. Daar zijn we blij mee en trots op.”  

Met de opening van een derde teststraat in de regio wordt de reisafstand naar een teststraat voor Midden-Limburgers flink verkort. Wethouder Paul Sterk van de gemeente Weert : “Met een teststraat zo dichtbij is er geen drempel meer voor inwoners om zich bij klachten te laten testen, dat gaat helpen bij het onder controle krijgen van Covid-19.” Peter Koolen wethouder bij de gemeente Nederweert vult aan: “Het is belangrijk dat onze inwoners in hun directe omgeving getest kunnen worden op het coronavirus. Ik ben dan ook erg blij met de realisatie van de teststraat Weerterland.”

Op deze drie locaties samen kunnen nu 2.180 testen per dag worden afgenomen. Op dit moment is de gemiddelde doorlooptijd van test tot uitslag een stuk korter dan voorheen, zo’n 24 uur. Over het algemeen kun je in onze regio nog dezelfde dag terecht.  Heb je klachten die duiden op een mogelijke coronabesmetting? Laat je testen (hou je burgerservicenummer bij de hand)! Mocht je positief getest worden, dan volgt een bron- en contactonderzoek.

Afspraak maken
Om een testafspraak te maken is het landelijke afsprakennummer 0800-1202 beschikbaar. Ook kun je een afspraak maken via coronatest.nl. Het is niet mogelijk om zonder afspraak een test te laten uitvoeren. Voor meer informatie over corona: www.ggdlimburgnoord.nl.  

Update 6 november: strengere regels om besmettingen te voorkomen

Het doel van de burgemeesters in Veiligheidsregio Limburg-Noord is om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarom is er sinds 4 november een nieuwe noodverordening die geldt tot 19 november. Deze is gebaseerd op het landelijk beleid en bevat extra maatregelen om verspreiding van het coronavirus te stoppen.

“De extra maatregelen vragen offers van iedereen. De burgemeesters van de 15 gemeenten in Noord-Limburg roepen inwoners op om in alles zo terughoudend mogelijk te zijn, dan is er hierna weer ruimte mogelijk”, aldus Antoin Scholten, voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord. In de nieuwe noodverordening staan onder meer strengere regels voor groepen mensen op straat en sporten in groepsverband. Voor beide geldt: niet meer dan 2 personen. Voorlopige sluiting van eet- en drinkgelegenheden, openbare gebouwen en plekken waar veel personen samenkomen, zoals bioscopen, bibliotheken, musea, zwembaden, binnenspeeltuinen en dieren- en pretparken. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en per dag is het niet toegestaan meer dan 2 personen te ontvangen. Buiten mag een groep uit maximaal 2 personen bestaan.

Groepen

 • Thuis maximaal 2 personen per dag ontvangen;

 • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens;

 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.

Dagelijks leven

 • Vermijd reizen en werk thuis;

 • Winkels -uitgezonderd levensmiddelenwinkels- sluiten om 20:00 uur, geen alcoholverkoop tussen 20:00 en 07:00 uur;

 • Alle publiek toegankelijke locaties gaan dicht: musea, theaters, bioscopen, pret- en dierenparken, zwembaden en bibliotheken;

 • Dagbestedingslocaties voor kwetsbare groepen blijven open;

 • Locaties met gecombineerde functie sluiten deel met horecafunctie;

 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft mogelijk;

 • Evenementen binnen en buiten zijn verboden.

Sporten alleen beperkt mogelijk

 • Vanaf 18 jaar mag sporten alleen op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden mogen niet;

 • Kinderen tot 18 jaar mogen sporten in teamverband en onderling wedstrijden spelen met teams van eigen club;

 • Naast sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Bekijk de nieuwe noodverordening. Voor meer informatie, zie ook de website van Rijksoverheid.

Update 3 november: Nieuwe teststraat in Weerterland

Iedereen met corona-gerelateerde klachten kan zich laten testen bij één van de testlocaties van de GGD. In de regio Limburg-Noord was al een testlocatie aan de Willem Barentszweg in Venlo. Op 2 november is ook een testlocatie geopend in Roermond. Nu komt daar medio november een derde locatie bij, namelijk aan de Fahrenheitstraat op bedrijventerrein Kampershoek in Weert. Het gaat om een intensieve samenwerking tussen GGD Limburg-Noord, SJG Weert, zorgorganisatie Stichting Land van Horne en uiteraard de gemeenten Weert en Nederweert. Vandaar de naam ‘Weerterland’.

Lees het hele nieuwsbericht.

Update 2 november: Strenge regels om besmetting te voorkomen

Veiligheidsregio Limburg-Noord hanteert strenge regels waar het gaat om consumeren en allerlei vormen van vermaak. Dit moet helpen het aantal besmettingen met het coronavirus te laten dalen.

Eten en drinken
Uitgangspunt is dat buiten zo min mogelijk mensen bijeenkomen waardoor het virus zich niet kan verspreiden. Afhalen van eten en drinken mag alleen wanneer dat thuis wordt geconsumeerd. Maar consumptie van eten en drinken met als doel samenkomen, is niet toegestaan. Dit leidt immers tot toeloop van mensen die niet meer terecht kunnen bij horeca. Het verbod op consumeren geldt voor beurzen, binnenspeeltuinen, bioscopen, casino’s, dorpshuizen, eetcafés, eet- en drinkgelegenheden in ziekenhuizen, kantines van verenigingen, musea, theaters, truckerscafés en -restaurants, wegrestaurants én alle locaties waar mensen doorstromen.

Vermaak
Ook feesten en andere vormen van vermaak, waarbij mensen buitenshuis bijeenkomen, zijn niet toegestaan. Bijvoorbeeld  bij Sint Maarten en Sinterklaas. Thuis vieren mag natuurlijk wel, op voorwaarde dat er niet meer dan drie personen worden uitgenodigd.

Update 27 oktober: Gemeente en noodverordening COVID-19

Heeft u vragen of opmerkingen over de noodverordening COVID19? Neem hiervoor contact op met uw eigen gemeente of de gemeente waarop het betrekking heeft.

Medisch inhoudelijke vragen over het coronavirus kunt u sturen naar e-mailadres: info.ggd@vrln.nl.

Update 15 oktober: Aanpassing bestaande noodverordening vastgesteld

Het kabinet heeft gisteren, dinsdag 13 oktober,  besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit was hard nodig, omdat het aantal besmettingen in ons land fors is toegenomen in de afgelopen periode. Er wordt op die plaatsen ingegrepen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is.

Toch begrijpen we ook dat het voor onze inwoners en zeker ook onze ondernemers best even slikken is dat de teugels opnieuw worden aangetrokken. Dat vraagt veel van ons allemaal. We hebben de behoefte om ons normale leven weer op te pakken, mensen die ons dierbaar zijn aan te raken, uit te gaan en te sporten bijvoorbeeld. Zoals de inmiddels bekende campagne al zegt: we zijn klaar met corona, maar corona is niet klaar met ons. We kunnen dit alleen samen. Dus inwoners en ondernemers van onze regio, hou nog even vol!

Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten moet laat zich echt laten testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kunnen we samen het allergrootste deel van de besmettingen voorkomen.

De landelijke maatregelen gelden vandaag, woensdag 14 oktober, vanaf 22:00 uur en gedurende minimaal twee weken. Enkele van de belangrijkste aangekondigde maatregelen zijn:

Groepen:

•    Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.
•    In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
•    Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
•    Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.

Het dagelijks leven:

•    Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
•    Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes, het OV en (buiten de les) op school .
•    Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk. Uitzonderingen: hotels voor hotelgasten, uitvaartcentra en luchthavens voorbij de security check
•    Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
•    Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
•    Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
•    Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
•    Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
•    Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
- Markten voor levensmiddelen
- Beurzen en congressen
- Bioscopen en theaters
- Wedstrijden
- Betogingen, samenkomsten, vergaderingen zoals in de wet openbare manifestaties
•    In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
•    Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

•    Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
•    Uitgezonderd zijn:
- Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
- Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
•    Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
•    Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

•    Reis zo min mogelijk
•    Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
•    Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
•    Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

Op basis van de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de bestaande noodverordening aangepast. De aangepaste noodverordening is op woensdag 14 oktober na het Regionaal Beleidsteam, waar de burgemeester van de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg aan deelnemen, vastgesteld.

Meer gedetailleerde informatie & de factsheet met alle maatregelen is te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen

De aangepaste noodverordening is te vinden via: https://vrln.nl/over/beleid

Informatie

Hier vind je de meest actuele informatie omtrent het coronavirus in Noord- en Midden-Limburg. GGD Limburg-Noord informeert inwoners via:

Wat kun je doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn eenvoudig. Deze maatregelen, ook wel hand- en hoesthygiëne genoemd, gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

 • Was je handen regelmatig met zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig
 • Schud geen handen

Nuttige links

Contact

 • Algemene vragen over het coronavirus? 0800-1351 (Rijksoverheid)
 • Aanmelden voor een coronatest? 0800-1202
 • GGD Limburg-Noord informatienummer: 088 - 11 91 990 (7 dagen in de week van 8.00 - 20.00 uur).

 • Deel deze pagina: