Coronavirus

18 september 2020 - 09:34

Alles over het coronavirus (COVID-19): maatregelen vanuit het kabinet, wat je zelf kunt doen en waar je actuele informatie vindt.

Update 18 september: Nieuwe regionale maatregelen om het virus in te dammen

Het kabinet heeft in nauwe samenwerking met zes veiligheidsregio’s maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het Outbreak Management Team en gaan in op zondag 20 september 18:00 uur. Lees meer.

Update 4 september: Verdere beperking maximum aantal bezoekers Designer Outlet Roermond nu niet noodzakelijk

Uit onderzoek van Veiligheidsregio Limburg-Noord blijkt dat het verder beperken van het maximum aantal bezoekers van Designer Outlet Roermond (DOR) op dit moment niet noodzakelijk is. Wel is er een aantal maatregelen die Designer Outlet Roermond aanvullend kan nemen om het gedrag van de bezoekers positief te beïnvloeden en het naleven van de regels te verbeteren.

Op 5 augustus heeft de burgemeester van de gemeente Roermond gevraagd om te onderzoeken of een tweetal maatregelen in het Designer Outlet Roermond mogelijk c.q. noodzakelijk zijn om verdere verspreiding van het coronavirus (covid-19)  te voorkomen.

Door Veiligheidsregio Limburg-Noord is bekeken of onder andere het reduceren van het aantal bezoekers bijdraagt aan een beter nalevingsgedrag. De conclusies van dit onderzoek zijn inmiddels met de Gemeente Roermond en Designer Outlet Roermond gedeeld.

Op basis van een analyse van scenario’s en maatregelen binnen het Designer Outlet Roermond blijkt dat het reduceren van het maximum aantal bezoekers beperkt bijdraagt aan een verbeterd nalevingsgedrag en dat dit niet opweegt tegen een aantal optredende negatieve neveneffecten. Zo leidt een beperking van het aantal bezoekers op drukke momenten tot sluiting en daarmee tot knelpunten in de bezoekers- en verkeersstromen voor de omgeving.

Daarnaast blijkt dat andere maatregelen zoals verdere investeringen en ontwikkelingen in communicatie met de bezoekers, het (veiligheids-)management (onder andere de wijze waarop de veiligheidsorganisatie is ingericht, de wijze van toezicht, protocollen etc.)  en de wijze van  inrichting  van het DOR (zowel in- als buiten de winkels en horeca) effectievere sturingsmiddelen zijn. Deze maatregelen zijn en  blijven primair de verantwoordelijkheid van het DOR en de afzonderlijke ondernemers hierbinnen.

Designer Outlet Roermond heeft ondertussen zelf een mondkapjesplicht ingevoerd in het winkelgebied, deze maatregel wordt binnenkort geëvalueerd.

Veiligheidsregio Limburg-Noord blijft samen met de gemeente Roermond en DOR monitoren. Als de situatie daar om vraagt wordt heroverwogen of aanvullende maatregelen genomen moeten worden om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.
 

Update 3 september: Belgie wijzigt provincie Limburg in oranje zone

België heeft de Nederlandse provincie Limburg aangewezen als oranje zone. Dus niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. Als Belgen meer dan 48 uur in onze provincie zijn geweest, worden zij sterk geadviseerd hun gezondheid in de gaten te houden. Noodzakelijke verplaatsingen zijn wel toegestaan. Zoals Nederlanders die in België werken en Belgen die in Nederland werken. Gebruik in dit geval het formulier zoals eerder van toepassing, zie https://diplomatie.belgium.be.
Voor Nederland geldt dat de Belgische provincies Antwerpen en Brussel ook oranje blijven.

Update 1 september: Kabinet staat stil bij maatregelen tegen verspreiding corona

Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben vandaag in een persconferentie de stand van zaken over het coronavirus gedeeld. Zo gaven zij aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak, staan. Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven. Lees meer over de maatregelen...

Update 26 augustus: Nieuwe locatie teststraat Venlo

Vanaf 1 september wordt een nieuwe corona teststraat in gebruik genomen aan de Willem Barentszweg 8 in Venlo. De tijdelijke locatie aan de Nijmeegseweg 40 in Venlo (op het parkeerterrein van de Veiligheidsregio) komt hiermee te vervallen. Lees meer over de nieuwe teststraat..

Informatie

Hier vind je de meest actuele informatie omtrent het coronavirus in Noord- en Midden-Limburg. GGD Limburg-Noord informeert inwoners via:

Wat kun je doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn eenvoudig. Deze maatregelen, ook wel hand- en hoesthygiëne genoemd, gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

  • Was je handen regelmatig met zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig
  • Schud geen handen

Nuttige links

Contact

  • Algemene vragen over het coronavirus? 0800-1351 (Rijksoverheid)
  • Aanmelden voor een coronatest? 0800-1202
  • GGD Limburg-Noord informatienummer: 088 - 11 91 990 (werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)

  • Deel deze pagina: